Informacije o EU projektu

Naziv projekta:

Laboratorij za analizu tla

Kratak opis projekta

Prema Pravilniku o metodologiji za praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/2019, te propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje tla u periodu od 01.06. do 31.10. u tekućoj godine.

Analiza tla je obvezna svake četvrte godine za poljoprivredne ARKOD površine jednake ili veće od 1ha

Projektom će se nabaviti laboratorijska oprema i namještaj koji su nužni izradu kemijske analize tla.

Cilj projekta

Uspostava laboratorija za analizu tla.

Rezultati

Nabavljena oprema i namještaj za laboratorij za izradu analize tla.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

elementi vidljivosti projekta EU